"Tygodnik Swarzędzki" ukazuje się nieprzerwanie od sierpnia 1991 roku. W ciągu ostatnich 14 lat ukazało się ponad 680 numerów naszej gazety o średnim tygodniowym nakładzie 1500 szt.
"Tygodnik Swarzędzki" jest jedyną gazetą w Powiecie Poznańskim, (obejmującym 17 gmin), która ukazuje się regularnie co tydzień.
"Tygodnik Swarzędzki" to aktualne informacje z miasta i gminy Swarzędz, relacje z obrad swarzędzkiej Rady Miejskiej, omówienie podjętych uchwał, bieżące informacje o decyzjach swarzędzkich władz, informacje o działaniach policji, straży pożarnej, straży miejskiej, wywiady z mieszkańcami, reportaże, felietony, komentarze, sondy, polemiki, stałe rubryki: np. Aktualności, Opinie, Forum czytelników, Jednym zdaniem, Okiem mieszkańca, wiadomości samorządowe, informacje sportowe, kulturalno- oświatowe. Na łamach "TS" jest także kącik dla młodzieży- Kącik Myślącego Małolata, czy fakty z przeszłości naszego miasta i gminy- Z dziejów Swarzędza.
W "Tygodniku Swarzędzkim" znajduje się również wkładka Spółdzielni Mieszkaniowej, informator z telefonami alarmowymi, dyżurami aptek, służby zdrowia.
Do "TS" dołączamy bezpłatny dodatek telewizyjny (liczący od 16 do 24 stron)
"BEZPŁATNA GIEŁDA PRACY" W 2003 roku uruchomiliśmy na naszych łamach Bezpłatną Giełdę Pracy, gdzie oferujemy pracodawcom i poszukującym pracy możliwość zamieszczenia bezpłatnego ogłoszenia, oferty pracy. W ten sposób chcemy dopomóc bezrobotnym mieszkańcom naszego miasta i gminy w znalezieniu miejsca pracy.
WYDAWNICTWA
Oprócz cotygodniowego wydawania "Tygodnika Swarzędzkiego" wydaliśmy także kilka publikacji, popularyzujących wiedzę o naszym regionie: "Pomniki Przyrody Ziemi Swarzędzkiej", "Kościoły ziemi swarzędzkiej", "Żydzi w Swarzędzu", "Tęskno mi do Wierzenicy", "Cmentarzyska i cmentarze ziemi swarzędzkiej", które ukazały się jako bezpłatny dodatek do naszej gazety.